تعهد ما - خی دا الکترونیک (هنگ کنگ) شرکت با مسئولیت محدود
کارآمد تدارکات یک مرحله ای از قطعات الکترونیک
  • Duhuixuan· Century Building,Futian District, Shenzhen, China
  • تعهد ما

    XIDA الکترونیک ایجاد کرده است سیستم کنترل کیفیت کامل و دقیق روش مدیریت کیفیت اجرا شده است. علاوه بر بازرسی کیفیت دقیق در هر مرحله تولید، بازرسی شخص ثالث توسط سازمان معتبر بین المللی (بازدید کنندگان) انجام شده است برای اطمینان از انطباق با / استانداردهای ملی بین المللی است.

    ما پیوست اهمیت زیادی به کیفیت محصول و نیاز به مشارکت کامل کارکنان در مدیریت کیفیت (از هر دو تامین کننده و محصولات) برای اطمینان از نقص صفر در محصولات.

    تعهد ما به کیفیت: ما به بهبود خودمان به دیدار و بیش از انتظارات مشتریان اختصاص داده شده است.


    واتساپ چت آنلاین!